26 września odbędzie się spotkanie pt. „Legalizacja pobytu w Polsce”

Fundacja „Nasz Wybór” / Ukraiński Dom w Warszawie zaprasza wszystkich na bezpłatne spotkanie informacyjne dla obcokrajowców na temat „Legalizacji pobytu w Polsce”, które odbędzie się 26 września o godz. 18.00 – 20.00.

Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z legalizacją pobytu w Polsce i będzie się składało z dwóch części: krótkiej prezentacji i pytań uczestników.

Na spotkaniu będą omówione:

– pobyt w ruchu bezwizowym;
– pobyt na podstawie wizy;
– zezwolenie na pobyt czasowy;
– zezwolenie na pobyt stały;
– obywatelstwo polskie.

Spotkanie poprowadzi pracownik Punktu Konsultacyjnego dla Migrantów Ukraińskiego Domu: Viktor Troyan.

Spotkanie odbędzie się przy wsparciu finansowym Fundacji Batorego.