SZKOŁA JĘZYKOWA W UKRAIŃSKIM DOMU W WARSZAWIE

SZKOŁA JĘZYKOWA W UKRAIŃSKIM DOMU W WARSZAWIE

ZAPRASZA NA
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW CERTYFIKATOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

INTENSYWNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. POZIOM B1
W okresie od 18 po 26 marca 2017 zapraszamy na kurs z języka polskiego przygotowujący do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1.
Kurs jest skierowany do osób, które władają językiem polskim na poziomie B1 i zamierzają zdawać certyfikatowy egzamin z języka polskiego 1-2 kwietnia 2017 roku.
W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z technikami niezbędnymi przy zdawaniu państwowego egzaminu z języka polskiego z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej oraz pisania i mówienia.
W toku kursu zostanie przeprowadzony egzamin próbny sprawdzający poziom przygotowania uczestników do egzaminu państwowego.
Zajęcia poprowadzi lektor z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu podobnych kursów.
Liczba godzin lekcyjnych – 20 godzin*
*1 godzina lekcyjna – 45 minut
Zajęcia będą odbywały się w weekendy i będą trwały po 5 godzin dziennie
Daty zajęć: 18, 19, 25, 26 marca 2017
Godziny zajęć: 10.00-14:15
Liczba osób w grupie: od 10 do 12
Cena: 450 zł.
Adres: Ukraiński Dom w Warszawie, ul. Zamenhofa 1. Warszawa.
Гczestnicy dostaną materiały dydaktyczne zgodne ze standardami egzaminacyjnymi
Informacje o egzaminach certyfikowanych można znaleźć tutaj: www.certyfikatpolski.pl

KURS TECHNIK zadań testowych PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. POZIOM B1
W okresie od 18 po 26 marca 2017 zapraszamy na kurs technik zadań testowych, który ma na celu pomóc w przygotowaniu do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziom B1.
Kurs jest skierowany do osób, które władają językiem polskim na poziomie B1 i zamierzają zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego 1-2 kwietnia 2017 roku.
Kurs będzie zawierał konsultacje przed egzaminem, egzamin próbny oraz omówienie wyników egzaminu z lektorem.
Zajęcia poprowadzi lektor z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu podobnych kursów.
Liczba godzin lekcyjnych – 10 godzin*
*1 godzina lekcyjna – 45 minut
Zajęcia będą odbywały się w weekendy i będą trwały po 5 godzin dziennie
Daty zajęć:
I grupa 18-19 – marca 2017
II grupa 25-26 – marca 2017
Liczba osób w grupie: od 10 do 12
Cena: 300 zł.
Adres: Ukraiński Dom w Warszawie, ul. Zamenhofa 1. Warszawa.
Informacje o egzaminach certyfikowanych można znaleźć tutaj: www.certyfikatpolski.pl

SPRAWDŹ CZY ZDASZ EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. POZIOM B1.
Od 10 marca 2017 Szkoła Językowa w Ukraińskim Domu w Warszawie zaprasza osoby, które zamierzają zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 do sprawdzenia swojej wiedzy oraz umiejętności w zdawaniu egzaminu certyfikowanego.
Oferujemy możliwość podejścia do egzaminu z języka polskiego przygotowanego na wzór egzaminu certyfikowanego oraz uzyskać konsultacje specjalisty po egzaminie.
Liczba godzin – 6 godzin*
*1 godzina lekcyjna – 45 minut
Egzamin można zdawać w dowolnym dniu tygodnia po uprzedniej rejestracji i uiszczeniu opłaty.
Cena: – 200 zł.
Adres: Ukraiński Dom w Warszawie, ul. Zamenhofa 1. Warszawa.
Informacje o egzaminach certyfikowanych można znaleźć tutaj: www.certyfikatpolski.pl

 

Kontakt [email protected] +48 22 408 00 46