Dyrygent Ołeksandr Koszyc a losy Ukraińskiej emigracji w XX w.

Zapraszamy serdecznie na prezentacja książki „Ołeksandr Koszyc i jego dziennik „Z pieśną przez świat” pod redakcją naukową Walentyny Sobol. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.
Prezentacja odbędzie się 12 marca o 18:00 w Ukraińskim Domu w Warszawie z udziałem Prof. Walentyny Sobol, Bogumiły Berdychowskiej oraz innych zaproszonych gości.

Ołeksandr Koszyc (1875–1944) – dyrygent, kompozytor, światowej sławy еtnolog, profesor – był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli emigracji ukraińskiej. Tożsamość drugiej fali tej emigracji do Kanady w dwudziestoleciu międzywojennym XX wieku ukształtował krótki okres ukraińskiej niepodległości (1918–1920).

Dość liczne egodokumenty – zarówno opublikowane, jak i rękopiśmienne, odnalezione przez W. Sobol w archiwum małżeństwa Ołeksandra i Tetiany Koszyców w Ukrainian Cultural and Educational Centre w Winnipeg – pokazują warsztat pisarski Koszyca i jego ewolucję. Są niezbędne do rekonstrukcji biografii muzyka, jego bardzo cennej twórczości literackiej i muzycznej w kontekście tragicznych wydarzeń historycznych sprzed stu lat. Mobilizują do refleksji nad dziejami literatury i kultury, przez wieki niszczonej i prześladowanej. Możemy mówić o misji, którą wypełniał zarówno sam dyrygent, jak i jego egodokumenty. Świadectwa Koszyca pozostają po stu latach nadal aktualne w sensie intelektualnym, aksjologicznym, moralno-etycznym, a także
ekumenicznym. Te dzienniki zdają się wciąż wyraziście przypominać, ostrzegać…

ORGANIZATORZY:
• Pracownia Dziejów Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich w Katedrze Ukrainistyki UW
• Instytut Sztuki, Folklorystyki i Etnologii imienia M.Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
• Ukraiński Dom w Warszawie/Fundacja Nasz Wybór
• Ambasada Ukrainy w Polsce
• Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego