MIGRANT CAREER CENTER – 2009

Migranckie Centrum Karier i Pośrednictwa Pracy było prowadzone przez Fundację Rozwoju „Oprócz Granic” i utworzone przy stałym punkcie doradczym dla migrantów.

Centrum dysponowało zespołem specjalistów ds. zatrudnienia, migracji oraz relacji międzykulturowych. Misją Centrum było zmniejszanie skali nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz wsparcie pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników o unikalnych kompetencjach na polskim rynku pracy.

Projekt został zrealizowany w 2009 r., a Fundacja „Nasz Wybór” była Partnerem przedsięwzięcia.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.