Spotkanie informacyjne – zezwolenie na pobyt stały i obywatelstwo w Polsce

niedziela
2016-07-24 13:00 - 15:00

Organizator spotkania Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji przy wsparciu Fundacji Nasz Wybór

24 lipca, godz. 13:00