Szkolenie dla cudzoziemców „Śniadanie z aparatem fotograficznym”

niedziela
2016-10-23 10:30 -

 Szkolenie odbywa się w ramach projektu CPC 2.0 finansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Wymagana rejestracja pod numerem telefonu: 605 632 672 lub na poczcie elektronicznej

[email protected]

23 października, godz. 10:30.