Warsztaty samoobrony dla kobiet – Wendo

sobota
2017-11-25 10:00 - 17:00

Warsztaty samoobrony dla kobiet – Wendo.

25-26 listopada, godz. 10:00 – 17:00.