Jerzy Giedroyc i Ukraina – dyskusja z udziałem Bogumiły Berdychowskiej, Halyny Dubyk i Evgena Sobola

Jerzy Giedroyc i Ukraina – dyskusja z udziałem Bogumiły Berdychowskiej, Halyny Dubyk i Evgena Sobola.
Dom Ukraiński w Warszawie (ul. Zamenhofa 1)
30 listopada 2017, godz. 18.00

Ukazująca się w latach 1947-2000 paryska „Kultura”, jej redaktorem był Jerzy Giedroyc, to było nie tylko najważniejsze czasopismo polskiej emigracji, a zarazem jedno z najciekawszych zjawisk kultury polskiej XX wieku. Główne zręby strategii ukraińskiej Giedroyc wypracował jeszcze przed wojną, po wojnie jedynie ją rozbudowywał. Na strategię tę składało się przekonanie o wyjątkowym znaczeniu Ukrainy dla naszego regionu Europy. Giedroyc doceniał polityczne znaczenie i darzył niekłamanym sentymentem ukraiński ruch niepodległościowy. Za jeden z głównych obowiązków polskiej emigracji uważał przełamanie historycznych polsko-ukraińskich resentymentów, doprowadzenie do normalizacji stosunków polsko-ukraińskich oraz wspieranie niepodległościowych dążeń samych Ukraińców.

Punktem wyjścia dla dyskusji na temat „Jerzy Giedroyc i Ukraina” będą dwie książki. Pierwsza „Kultura – Ukraina. Zamiłowanie do spraw beznadziejnych – Ukraina w „Kulturze” 1947-2000”, opublikowana w 2016 roku pod redakcją Bogumiły Berdychowskiej, to antologia tekstów na tematy ukraińskie, ukazujących się na łamach czasopisma redagowanego przez Giedroycia – omówień wydarzeń i publikacji bieżących oraz analiz politycznych, materiałów na temat dziejów Ukrainy i relacji polsko-ukraińskich, eseistyki i tekstów literackich.
Z kolei publikacja „Jerzy Giedroyc – Jewhen Małaniuk. Listy 1948-1963” stanowi świadectwo zainteresowania Giedroycia sprawą ukraińską oraz roli polskiego czasopisma emigracyjnego w życiu wychodźców z innych krajów zza żelaznej kurtyny. W książce znajdziemy obszerny wstęp autorstwa Dubyk przedstawiający biografię Małaniuka, jednego z najwybitniejszych ukraińskich poetów XX wieku, którego twórczość wymaga dziś ponownego odkrycia, oraz jego związek z Polską.

Bogumiła Berdychowska – publicystka specjalizująca się w historii Ukrainy i stosunkach polsko-ukraińskich w XX wieku, redaktorka kwartalnika „Więź”. Współorganizatorka Tygodni Kultury Ukraińskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1988-1989), członek Komisji ds. Mniejszości Narodowych Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie (1989). Pomysłodawczyni licznych inicjatyw na rzecz zbliżenia polsko-ukraińskiego. Twórczyni i pierwszy dyrektor Biura ds. Mniejszości Narodowych w MKiS (1989-1994). Obecnie koordynator programu MKiDN „Gaude Polonia”. Autorka tomu szkiców: „Ukraina: ludzie i książki”, współautorka (z Ola Hnatiuk) książki „Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi”, edytorka korespondencji Jerzego Giedroycia z przedstawicielami emigracji ukraińskiej.

Halyna Dubyk – historyk literatury, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UKSW, autorka książki „Sen o Ukrainie. Pogłosy „szkoły ukraińskiej” w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego”. Opracowała publikację „Jerzy Giedroyc – Jewhen Małaniuk. Listy 1948 – 1963”. Tłumaczka literatury rosyjskiej i ukraińskiej. Mieszka w Warszawie.

Evgen Sobol – doktor nauk humanistycznych, pisarz, krytyk literacki. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Na tejże uczelni obronił doktorat. Jego zbiór opowiadań „Killer” ukazał się w 2012 roku w Wydawnictwie „Forma”. Książki „Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska” oraz „Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji” zostały opublikowane w latach 2014 i 2015 w Wydawnictwie Adam Marszałek. Artykuły i recenzje książek o literaturze, historii oraz sprawach wschodnich publikuje w czasopismach społeczno-kulturalnych. Od 2017 roku koordynator projektu „Integracja poprzez literaturę” w Fundacji „Nasz Wybór”.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Integracja poprzez literaturę” współfinansowanego przez przez m. st. Warszawę.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu projekt „Nasz Wybór – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna przystań”.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Integracja poprzez literaturę” współfinansowanego przez m. st. Warszawę.
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu projekt „Nasz Wybór – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna przystań”.

 

Więcej o wydarzeniu