Fundacja „Nasz Wybór” rośnie! Dołącz do zespołu fundacji i wspólnie z zespołem rozwijaj działalność Ukraińskiego Domu.
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista /-ka kadrowo-księgowy

Do Twoich zadań należeć będą:

 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej (umów o pracę, umów zlecenie, teczek personalnych, zaświadczeń, wniosków, itp.)
 • Sporządzanie list płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki, ekwiwalenty, itp.) i wyliczanie wynagrodzeń
 • Przygotowanie zgłoszeń, deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS, łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu, również drogą elektroniczną
 • Zarządzanie procesem przejścia z umów zlecenie na umowy o pracę
 • Przygotowywanie wypłat dla pracowników na umowach cywilnoprawnych
 • Księgowanie oraz przygotowywanie finansowych sprawozdań rocznych
 • Przygotowywanie i przesyłanie do US deklaracji PIT i CIT oraz innych dokumentów wymaganych przepisami
 • Utrzymywanie kontaktu z urzędami, instytucjami, wypełnianie dokumentów i formularzy

Wymagane umiejętności i kompetencje:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w organizacji pozarządowej, m.in. przy rozliczaniu grantów
 • Znajomość programu księgowego Comarch Optima
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • Znajomość aktualnych przepisów podatkowych i księgowych w Polsce
 • Wiedza na temat zatrudniania obcokrajowców
 • Samodzielność w działaniu

Oferujemy:

 • Umowę o pracę, pierwszą na okres próbny 3 miesięcy, następnie na czas określony 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Pracę w zespole wielokulturowym
 • Codziennie nowe wyzwania!

Miejsce pracy: Fundacja „Nasz Wybór”, ul. Zamenhoffa 1, Warszawa

Фонд «Наш вибір» зростає! Приєднуйся до команди фонду та разом з командою розвивай діяльність Українського дому.
Зараз ми шукаємо людину на посаду:

Спеціаліст /-ка з кадрів та бухгалтерського обліку

Твої завдання включатимуть:

 • Підготовка кадрової документації (трудові договори, умови доручення („злеценя”), особові справи, довідки, заяви тощо)
 • Складання розрахунку заробітної плати з усіма його складовими (лікарняні, соц. забезпечення, еквіваленти тощо) та розрахунок заробітної плати
 • Підготовка декларацій, декларацій та звітів, необхідних для Закладу соціального страхування (ЗУС), у тому числі подача їх до цього органу, також за допомогою електронних засобів
 • Управління процесом переходу від умов „злеценє” до трудових договорів
 • Підготовка виплат працівникам за цивільно-правовими договорами
 • Бухгалтерський облік та складання річної фінансової звітності
 • Складання та відправлення до податкової інспекції декларацій з PIT i CIT та інших документів, передбачених законодавством
 • Підтримка зв’язку з держ. органами, установами, заповнення документів та форм

Необхідні навички та компетенції:

 • Досвід роботи на аналогічній посаді в громадській організації, в т.ч. при обліку грантів
 • Знання бухгалтерської програми Comarch Optima
 • Дуже добре знання польської мови
 • Знання чинного податкового та бухгалтерського законодавства в Польщі
 • Знання про працевлаштування іноземців
 • Незалежність у діях

Ми пропонуємо:

 • Трудовий договір спочатку на випробувальний термін 3 місяці, потім на визначений термін 12 місяців з можливістю продовження
 • Робота в багатокультурній команді
 • Нові виклики щодня!

Місце роботи: Фонд «Наш вибір», вул. Заменгофа 1, Варшава

Prosimy o wysyłanie CV na adres: [email protected] w tytule maila podając: Specjalista /-ka kadrowo-księgowy