W 2009 roku rozpoczęła działalność fundacja Nasz Wybór.

W 2014 roku następuje otwarcie Ukraińskiego Domu.
Fundacja wraz z Ukraińskim Domem poszerza zakres działalności oraz zwiększa zakres pomocy.
Celami nadrzędnymi są integracja i usamodzielnienie Uchodźców.

Działamy jako zespół w oparciu o wypracowane wartości i w nawiązaniu do najlepszych tradycji.

 

 

SPECJALISTKA/SPECJALISTA DS. KADR
MIEJSCE PRACY: Warszawa
POZYCJA: Specjalista
ETAT: Cały (wymiar 1)

 

Opis Stanowiska:
Kierowanie i opieka nad sprawami kadrowymi pracowników Ukraińskiego Domu

Kluczowe Obowiązki:
 Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, m.in. prowadzenia akt osobowych,
zatrudniania, rejestracji i rozliczania czasu pracy, rozliczania zwolnień lekarskich, urlopów oraz innych
przerw w wykonywaniu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami
 Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem zleceniobiorców (zawieranie umów, aneksy,
zgłoszenia do ZUS i urzędu pracy, dokumentacja czasu pracy)
 Zgłoszenia, zmiany oraz wyrejestrowania z ZUS; przygotowywanie deklaracji miesięcznych, kontakt z
ZUS w sprawach związanych z bieżącą obsługą pracowników i zleceniobiorców
 Przygotowywanie i wydawanie dokumentów niezbędnych do legalizacji pobytu cudzoziemców w
Polsce
 Przygotowywanie podsumowań i raportów rocznych dotyczących zatrudnienia, m. in. GUS, PFRON,
sprawozdań rocznych Fundacji
 Wystawianie świadectw pracy oraz innych zaświadczeń

Oczekujemy:
 Doświadczenia w pracy w dziale kadr
 Wiedzy o aktualnych przepisach oraz umiejętności praktycznego ich zastosowania
 Orientacji w przepisach dotyczących zatrudnienia obcokrajowców
 Rzetelności w prowadzeniu spraw pracowników
 Dbałości o jakość i terminowość wykonywanej pracy
 Realnego kształtowanie polityki kadrowej i kultury organizacyjnej (uczestnictwa w procesie
przygotowywania przepisów wewnętrznych w tym zakresie)
 Motywacji do aktualizacji i podnoszenia wiedzy oraz kompetencji
 Samodzielności

Oferujemy:
 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub inną preferowaną umowę (również B2B) w Fundacji o
ugruntowanej pozycji
 Wsparcie podczas wdrażania do pracy
 Pracę w zgranym, przyjaznym środowisku nastawionym na współdziałanie i pomoc
 Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji
 Możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego poszerzania wiedzy w ramach dedykowanych szkoleń
 Elastyczne podejście w zakresie organizacji pracy