Konsultant/ Konsultantka

Konsultant/ Konsultantka

Dołącz do zespołu Ukraińskiego Domu! Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Konsultant/ Konsultantka ds. aktywizacji zawodowej

Do Twoich zadań należeć będą:
– koordynowanie programu wsparcia dla osób z Ukrainy, które poszukują pracy lub chcą
rozwijać biznes w Polsce
– prowadzenie rekrutacji Uczestników programu “Praca”
– tworzenie harmonogramu programu, monitorowanie przebiegu oraz sprawozdawczość z
zakresu realizowanych działań
– budowanie i utrzymywanie partnerstw w ramach programu
– organizacja szkoleń, doradztwa, konferencji i innych wydarzeń w ramach programu
– prowadzenie procesu ewaluacji programu
– współpraca z mediami, w tym zagranicznymi, udzielanie wywiadów w tematyce pracy i
aktywizacji zawodowej
– dbanie o dobrą atmosferę i komunikację wewnętrzną w zespole programu „Praca”
– działanie zgodnie z przyjętymi politykami oraz standardami pracy w organizacji
Wymagane umiejętności i kompetencje:
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, np. w firmie szkoleniowej, w
środowisku biznesowym
– bardzo dobra znajomość języka polskiego, języka ukraińskiego oraz języka angielskiego
– w mowie i w piśmie
– znajomość polskiego rynku pracy i zagadnień związanych z wchodzeniem migrantów/ek
na polski rynek pracy
– bardzo dobra znajomość MS Office
– otwartość na uczenie się oraz determinacja w eksploracji nowych obszarów
– dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów
– nastawienie na realizację założonych celów, samodzielność w działaniu, proaktywność
– umiejętność słuchania i otwartość na różne zdania/ opinie
– zaangażowanie i odpowiedzialność
– komunikatywność
– doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
– umowę cywilno-prawną (lub B2B) na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia
– wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji
– możliwość rozwoju w obszarze integracji migrantów na polskim rynku pracy, a także
zarządzania projektami, mentoringu oraz szkoleń
– pracę w zespole wielokulturowym nastawionym na współdziałanie i pomoc
– codziennie nowe wyzwania!

Miejsce pracy: Fundacja „Nasz Wybór”, ul. Zamenhofa 1, Warszawa
Prosimy o wysyłanie CV na adres: [email protected] w tytule maila podając:
„Konsultant/ Konsultantka”
Bardzo prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do CV: "Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz
CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Fundację ”Nasz
Wybór” z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa.
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację
o wycofaniu zgody na adres: [email protected]"
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie
rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione
w procesie rekrutacji.