Kursy Języka Polskiego

Nowa rekrutacja 9,10,11 maja w biurze Fundacji Ocalenie, ul. Koszykowa 24 lok. 1, Warszawa,

tel.: 22 828 04 50. Warunkiem zapisu jest posiadanie ważnego dokumentu zezwalającego na pobyt w Polsce.