Literacko – polityczne spotkanie z Ołeksijem Czupą w Warszawie

16 czerwca w Ukraińskim Domu w Warszawie odbyło się spotkanie z ukraińskim prozaikiem i poetą Ołeksijem Czupą. Podczas spotkania rozmawiano zarówno o długiej twórczej drodze, pierwszych próbach pisania, a w końcu o jego pierwszych wydanych książkach z wierszami i prozą. 

Czupa w WarszawieDużą uwagę gości, którzy przybyli na spotkanie, zwróciło miejsce urodzenia i życia Oleksija, ponieważ autor pochodzi z Makijiwki na Donbasie, ale w związku z sytuacją na wschodzie porzucił dom i przyjechał do Lwowa. Spotkanie z konkretnym człowiekiem po raz kolejny udowodniło, że wśród Ukraińców panuje dziwny informacyjny głód, który często jest dodatkowo sztucznie tworzony  i podsycany przez wojnę informacyjną. Wszystkich zgromadzonych interesowały poglądy Ołeksija – intelektualisty i pisarza na temat tego, jak w rzeczywistości wyglądało życie i ludzie na Donbasie, jak wygląda obecnie i jakie są perspektywy na przyszłość? Ołeksij Czupa prezentował optymistyczne odpowiedzi na te pytania, jednak były one całkiem realistyczne. Bardzo trudno było uciec od polityki na pole literatury, jednak nam to się udało. Ołeksij czytał fragmenty swych książek „Kazky moho bomboschowyszcza”(Bajki z mego schronu) i „Bomżi Donbasu” (Kloszardzi Donbasu). Literacko – polityczny wieczór zakończyła recytacja wierszy Ołeksija w języku ukraińskim i rosyjskim.

Ukr Dom spotkanie z CzupąOłeksij kończy swój pobyt w Warszawie w ramach programu „Gaude Polonia”, podczas którego zajmował się swą twórczością oraz tłumaczeniem na język ukraiński utworów polskiego pisarza Marka Hłaski. Tegoroczna „Koronacja słowa” przyznała Ołeksijowi specjalny nagrodę sieci księgarni „Bukwa” za powieść „Akwarium”, a więc czekamy wkrótce na nowe książki. Po stypendium w Polsce Oleksij chce powrócić na Ukrainę, ale nie na Donbas.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Nasz Wybór – Zasoby Informacyjne dla Migrantów z Ukrainy w Polsce III”, realizowanego przez Fundację „Nasz Wybór” przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa.

Daryna POPIL

Zdjęcia: Karolina Olszewska