Klub Ukraińskich Kobiet

Klub Ukraińskich Kobiet – nieformalne stowarzyszenie kobiet z siedzibą w Warszawie, działające od maja 2014 roku na rzecz edukacji, integracji ukraińskiej społeczności i kultywowania kultury ukraińskiej w Polsce. Klub prowadzi regularne warsztaty, spotkania, koncerty, organizuje akcje charytatywne i społeczno-kulturalne. Klub jest otwarty na przedstawicieli różnych narodowości i grupy wiekowe.

Klub Ukraińskich Kobiet został założony przez Fundację „Nasz Wybór” z finansowym wsparciem Fundacji im. Stefana Batorego oraz Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.

Co robimy?

Warsztaty

Spotkania warsztatowe mają charakter otwarty. Zapraszamy do udziału zarówno Ukrainki jak i przedstawicielki innych krajów, w tym Polski. W trakcie warsztatów, zarówno same Ukrainki, jak i uczestniczące w nich Polki mają okazję do zapoznania się z ukraińską kuchnią, specyfiką białego śpiewu, literaturą, rękodziełem.

Spotkania

Organizujemy spotkania z różnego rodzaju ekspertami. Spotkania mają charakter otwarty, a w miarę możliwości zapraszane są na nie kobiety aktywne w swoim środowisku lokalnym, ale też psychologowie, doradcy zawodowi, przedstawiciele „niebieskiej linii”, prawnicy. Wśród tych gości bardzo często są pracodawcy kobiet-migrantek.

Szkolenia

Nasze szkolenia mają charakter wyłącznie warsztatowy, aby wiedza uzyskana w ich trakcie mogła być bez problemów zastosowana w praktyce. Zdobywamy wiedzę praktyczną, uczymy się jak planować różnego rodzaju wydarzenia, robić budżet, przetwarzać pomysły w mini-projekty i wdrażać je w życie.

Imprezy integracyjne

Chcemy umożliwić uczestniczkom zajęć Klubu samodzielne zorganizowanie imprez integracyjnych dla imigrantów i obywateli polskich. Są to święta obecne również w polskiej tradycji, ale sposób ich obchodzenia jest różny, co może być interesujące dla społeczeństwa przyjmującego. Byłoby to sprawdzenie w praktyce, jak wiedza teoretyczna przekazana w trakcie szkoleń i warsztatów ma przełożenie na konkretne działania. Sukces w realizacji takiego przedsięwzięcia powinien być bodźcem i zachętą do dalszych (już samodzielnych) działań.

Polsko-Ukraińsko-Czeczeńsko-Gruziński Wigilijny Opłatek w Ukraińskim domu w 2014 roku.

Wizyty studyjne

Jako wzór działalności kobiet na poziomie lokalnym, chcielibyśmy przybliżyć polską tradycję Kół Gospodyń Wiejskich, które nie tylko starają się zachować kulturę duchową i materialną swojego regionu, ale również promują ją wykorzystując współczesne technologie komunikacyjne. Niektóre z tych kół odnoszą sukcesy i chcielibyśmy bliżej przyjrzeć się ich działalności. Wymiana doświadczeń oraz przykłady dobrych praktyk są istotnym bodźcem dla aktywizacji kobiet imigrantek. Zaplanowaliśmy trzy wizyty, które mają być zrealizowane w maju-wrześniu 2015 roku.

Zespół Klubu Ukraińskich Kobiet „Kałyna”

Przykładem samodzielnych działań, powstałych w ramach Klubu jest zespół muzyczny „Kałyna”, który tworzą kobiety-migrantki na profesjonalnym poziomie.

Regularne spotkania Klubu w Ukraińskim Domu w Warszawie przy ul. Zamenhofa 1 obecnie są zawieszone.