Nawzajem – wystawa prac uczestników rezydencji Fundacji ZPK

Fundacja Nasz Wybór i Galeria Ukraińskiego Domu w Warszawie zapraszają na wernisaż wystawy prac uczesеników rezydencji Fundacji ZPK.

Fundacja Związku Polaków m. Kijowa (Fundacja ZPK) jest polską Fundacją, założoną przez Związek Polaków m. Kijowa w 2014 roku. Działalność organizacji skierowana jest na wzmocnienie i rozwój relacji dobrosąsiedzkich, wymiany kulturowej pomiędzy Ukrainą a Polską.
Jednym z podstawowych projektów Fundacji ZPK jest adaptacja, opieka i wsparcie ukraińskich uczniów, którzy uczą się w polskich szkołach od 7 klasy. W tym celu Fundacja ZPK organizuje i przeprowadza różnorodne przedsięwzięcia skierowane na zachowanie przez uczniów tradycji obu państw, popularyzuje klasyczną i współczesną kulturę ukraińską w Polsce i polską na Ukrainie. Opracowano liczne programy edukacyjne, zapoznawcze, rozrywkowe, kulturalne i grantowe dla uczniów.
Pracując z dziećmi w małych miasteczkach regionu Lubelskiego, odczuliśmy zbyt stereotypowy stosunek do Ukraińców. Żeby zmienić taki odbiór na poziomie lokalnym i stworzyć wizerunek współczesnego, wykształconego i wszechstronnie rozwiniętego Ukraińca w Europie, przeprowadzaliśmy różnorodne przedsięwzięcia kulturalne z naszymi uczniami, a w 2016 roku Fundacja ZPK założyła w Polsce rezydencję dla ukraińskich artystów. Tworzą oni swoje prace na podstawie własnego doświadczenia, ale zawsze odczuwa się osobliwości kontekstu i wrażeń związanych ze środowiskiem w którym pracują. Kompilacja ukraińskich i polskich realiów w sztuce najlepiej pokazuje współdziałanie kultur: wspólne i odmienne, globalne i lokalne.
Do dnia dzisiejszego przeprowadzono trzy grupowe rezydencje udział w której wzięło ponad 25 artystów, a od października 2017 roku trwa roczna, stale działająca. Tworzenie kolekcji dzieł wykonanych w takiej współpracy może nie tylko przedstawić podobieństwo narodów ukraińskiego i polskiego, szczególnie w czasach tendencji globalnych, ale i pokazać osobliwości obu państw i kultur, o których nawet nie mówią w środkach masowego przekazu.

Uczestnicy wystawy:
Alina Iakubenko i Kseniia Hnylytska
Anna Manankina
Iurii Iefanov
Irina Shevchenko
Mykola Matsenko
Mykoła Sologubow
Oleksii Saj
Olga Lisowska
Sergii Zacharow
Volodymyr Hulich
Yuriy Koval