Okrągły stół: Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w trakcie pandemii. Prezentacja wyników badania.

Fundacja „Nasz Wybór” we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie zaprasza do udziału w okrągłym stole: Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w trakcie pandemii. Prezentacja wyników badania.
Okrągły stół odbędzie się w trybie online za pośrednictwem platformy Zoom oraz będzie transmitowany na żywo na stronie Ukraińskiego Domu w Warszawie.
W celu zgłoszenia udziału w okrągłym stole prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO dostępnego pod linkiem:
Rejestracja jest otwarta do 16 grudnia do godziny 15.00.
Na podany w formularzu e-mail zostaną wysłane dane do logowania do platformy Zoom.
Okrągły stół odbędzie się w celu zaprezentowania perspektywy ukraińskich kobiet migrantek w dyskusji publicznej o skutkach COVID oraz zachęcenie do opracowania działań oraz polityk, które będą wspierać kobiety migrantki w radzeniu sobie ze skutkami pandemii.
Pandemia COVID-19 oraz reakcje rządów na wirusa doprowadziły do głębokich zmian i przeorganizowania różnych dziedzin życia: pracy, opieki, edukacji i odpoczynku oraz powiązań pomiędzy nimi. Zmiany te bezdyskusyjnie dotykają wszystkich, bez różnicy na pochodzenie, warstwę społeczną i płeć, ale też badacze alarmują, że te transformacje wzmocniły już istniejące społeczne nierówności. Liczne raporty podkreślają, że kobiety najbardziej odczuły skutki pandemii, a nawet ostrzegają, że kryzys może zniweczyć 50 lat rozwoju w prawach kobiet. Zakładamy, że ten nierówny wpływ kryzysu szczególnie dotyka kobiety-migrantki.
W ramach badania przeprowadziliśmy wywiady z kobietami migrantkami reprezentującymi różne zawody, różną sytuację społeczną oraz rodzinną i zawodową, a także z przedstawicielkami organizacji wspomagających migrantki. Jesteśmy w trakcie przygotowania raportu, który udokumentuje doświadczenia ukraińskich kobiet migrantek w Polsce w okresie pandemii COVID 19, oraz zaproponuje mechanizmy wsparcia migrantek w tych trudnych czasach. Wnioski z dyskusji przeprowadzonej podczas okrągłego stołu będą cennym uzupełnieniem naszego raportu.
Po zaprezentowaniu wstępnych wyników badania, odbędzie się dyskusja, w której udział wezmą:
Katarzyna Wikołaska-Żuromska
Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet, prawniczka, feministka, doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz stosunki międzynarodowe i dyplomację na Collegium Civitas w Warszawie. Stypendystka Universidad Autonoma de Madrid w ramach programu „Spanish Law, Politics and Economics”. W latach 2011-2019 r. starsza specjalistka w Zespole do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, potem (2017-2019) asystentka Zastępczyni RPO ds. równego traktowania, gdzie zajmowała się sprawami dotyczącymi dyskryminacji ze względu na płeć oraz współpracą międzynarodową. W latach 2017-2019 koordynatorka grupy roboczej Gender Equality Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania EQUINET. Autorka bądź współautorka publikacji dotyczących głównie realizacji zasady równego traktowania ze względu na płeć.
Olena Babakova
Dziennikarka i historyczka, studiowała w Kijowie i Warszawie, w latach 2011-2016 redaktorka Polskiego Radia dla Zagranicy, od roku 2017 freelancerka. Współpracuje z ukraińskimi portalami Europejska Prawda, Hromadske.ua, Nowoje Wremia, polską Krytyką Polityczną i NEW. Autorka artykułów i materiałów analitycznych dotyczących migracji, relacji polsko-ukraińskich, polityki pamięci. German Marshall Fund Rethink.CEE fellow 2020.
Agnieszka Kosowicz
Pracuje na rzecz uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy od 2000 roku. Założycielka Fundacji Polskie Forum Migracyjne, którą kieruje od 2007 roku. Jest inicjatorką różnych działań na rzecz uchodźców i migrantów w Polsce, autorką i współautorką publikacji na temat uchodźców, migrantów i integracji. Prowadzi zajęcia i warsztaty na temat migracji i różnorodności kulturowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tworzy projekty, prowadzi działania informacyjne, warsztaty i szkolenia. Wielbicielka różnorodności i pozytywnego myślenia.
Moderatorka: Kaja Puto
Publicystka i redaktorka zajmująca się tematyką Europy Wschodniej oraz migracji. Związana z Krytyką Polityczną, stowarzyszeniem reporterów Rekolektyw i stowarzyszeniem n-ost – The Network for Reporting on Eastern Europe. W latach 2015-2018 wiceprezeska wydawnictwa Ha!art.
Okrągły stół realizowany jest w ramach projektu „Wpływ pandemii COVID 19 na ukraińskie kobiety-migrantki w Polsce. Pilotażowy projekt badawczy”. Projekt finansuje Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie.
Zapraszamy!