Roczne podsumowanie pracy Ukraińskiego Domu

W ciągu 2019 roku w Ukraińskim Domu odbyło się 1️⃣2️⃣ spotkań informacyjnych dla cudzoziemców, na których opowiadaliśmy o ich prawach i obowiązkach w Polsce.