Ukraiński Dom

Ukraiński Dom powstał w ramach działań Fundacji “Nasz Wybór”. Koncentrują się działania diaspory ukraińskiej w Warszawie. Powołanie do życia Domu Ukraińskiego pozwala na budowanie i organizowanie społeczności Ukraińców, daje także migrantom przestrzeń działań i wymiany doświadczeń oraz poczucie przynależności do wspólnoty. W ramach Domu Ukraińskiego działa  m.in. Klub Ukraińskich Kobiet, który pełni także funkcję aktywizacji kobiet – Ukrainek oraz Klub Dziecięcy „Rękawiczka”. Odbywają się tu różne spotkania i wydarzenia kulturalne, porady prawne, kursy językowe, wystawy.

Ukraiński Dom w Warszawie, ul. Zamenhofa 1

Zapraszamy!