Punkt konsultacyjny dla migrantów

Punkt informacyjny prowadzony jest przez zespół doświadczonych specjalistów – konsultantów pierwszej linii. Konsultacje prowadzone są w formie codziennych dyżurów. Zadaniem konsultantów jest udzielenie imigrantom możliwie szerokiej i wszechstronnej informacji dotyczącej funkcjonowania w Polsce. W sytuacji, gdy imigrant zgłasza się z bardziej złożonym problemem, specjalista kieruje go do właściwej instytucji lub osoby.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIELANYCH PORAD

Punkt konsultacyjny działa codziennie w godzinach  10:00 – 20:00
Punkt informacyjny prowadzony jest przez Fundację Ocalenie oraz Fundację Nasz Wybór w ramach projektu „CPC2.0” finansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.