Sojusz polsko-ukraiński 1920 r. Bitwa Warszawska – fakty, oceny.

Związek Ukraińców w Polsce Об’єднання Українців у Польщі w partnerstwie z Fundacja „Nasz Wybór” / Фонд „Наш вибір” zapraszają 17 sierpnia o 19.00 na online dyskusję pt. „Sojusz polsko-ukraiński 1920 r. Bitwa Warszawska – fakty, oceny.”

W rozmowie wezmą udział historycy dr. Andrij Rukkas (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki) i prof. Roman Wysocki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), którzy od lat zajmują się relacjami polsko-ukraińskimi w XX wieku starają się nie tylko nakreślić tło wydarzeń sierpnia 1920 r., ale również odpowiedzieć na pytanie, jak 100-lecie sojuszu polsko-ukraińskiego i Bitwy Warszawskiej jest postrzegane w obu krajach, na ile przykład sprzed 100 lat może stać się inspirujący dla elit i społeczeństw obu krajów.

Prowadzić rozmowę będzie redaktor Agnieszka Lichnarowicz, dziennikarka radio Tok FM, od wielu lat realizująca materiały dziennikarskie z Ukrainy oraz odnoszące się do różnych aspektów relacji polsko-ukraińskich.

W tym roku przypada 100-na rocznica Bitwy Warszawskiej, zaliczanej do jednej z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata. Wojna polsko-bolszewicka 1920 r. i Bitwa Warszawska są bardzo ważnymi epizodami w historii relacji polsko-ukraińskich XX wieku. Wielu ukraińskich generałów, ministrów oraz szeregowych kozaków ukraińskiej armii po zawarciu w 1921 r. przez Polskę Traktatu Pokojowego w Rydze, znalazło się na terenie II RP.
Społeczność ukraińska z Polski od wielu lat zajmuje się przywracaniem pamięci o ukraińskich oficerach i żołnierzach armii Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL), sojusznikach Rzeczypospolitej, odnawiane są groby i pomniki im poświęcone, popularyzuję się w polskim społeczeństwie wiedzę o nadal mało znanych faktach.
Od 2018 r min. dzięki oddolnej akcji „Płomień Braterstwa” zainicjowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) we współpracy z ukraińskim skautingiem „Płast” w kilkudziesięciu miejscach w Polsce oddawany jest hołd ukraińskim bohaterom, którzy spoczęli na polskiej ziemi, przypominany jest wkład Ukraińców w obronę Polski w 1920 r. oraz – w roli emigrantów politycznych – w budowę w okresie miedzywojennym państwa polskiego, ukraińskich instytucji naukowych, społecznych w Polsce.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.
Translację na żywo można będzie oglądać na stronie Ukraiński Dom w Warszawie / Український дім у Варшаві

Zadanie zrealizowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zapraszamy!