Spotkanie autorskie z Kazimierzem Wóycickim

Ukraiński Dom w Warszawie zaprasza na spotkanie z Kazimierzem Wóycickim, autorem książki „Krótka historia UPA dla Polaków”, które odbędzie się 16 grudnia o 18.00.

Czy historycy nas pogodzą? Czy polityka przeprosin prowadzi do pojednania? Jak na swoją historię patrzą Ukraińcy, a jak te same wydarzenia postrzegają Polacy? Czy krwawe wydarzenia na Wołyniu w 1943 roku są tak samo postrzegane przez obie strony? Czy wspólne dziedzictwo II RP zbliża czy dzieli?
To tylko niektóre pytania stawiane przez wybitnego publicystę i historyka Kazimierza Wóyckiego w książce „Krótka historia UPA dla Polaków”.

Autor w serii zwięzłych esejów zgrupowanych w dwóch częściach: „Potrzeba pamięci i sianie nienawiści” i „Drogi i rozdroża pojednania”, wyjaśnia skomplikowane relacje między oboma narodami nie tylko w kontekście historycznym, ale także politycznym i psychologicznym. Nie znajdziemy tu ostrych stwierdzeń i kategorycznych sądów, opisywane wydarzenia uwzględniają racje zarówno polskie, jak i ukraińskie. Jak pisze profesor Leszek Zasztowt, „Książka ułatwia znalezienie drogi do wzajemnej akceptacji i szacunku. […] Nasze historie są niezwykle zbieżne. Tak jak nasze winy i grzechy. Strzeżmy się zwłaszcza grzechu zaniechania, który wielokrotnie pogrążył i Polskę, i Ukrainę, stając się przeszkodą w ich dążeniu do niepodległości. Tę książkę trzeba koniecznie przeczytać”.

dr Kazimierz Wóycicki – historyk, politolog i publicysta, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał na uniwersytecie w Iwano-Frankiwsku, Użgorodzie, Ostrogu. Uczestnik Rewolucji Godności na Majdanie w 2014 roku. Zajmuje się też stosunkami polsko-niemieckimi, był dyrektorem w Düsseldorfie i Lipsku. Jako dziennikarz pracował w BBC (1986-1987), publikuje się m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Politico”.

Spotkanie poprowadzi Oleksandra Iwaniuk – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pisarka, założycielka Klubu literackiego Po Sąsiedzku.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.
Pytania do autora można będzie zadawać w językach polskim i ukraińskim.

Zapraszamy!