Spotkanie z Lubow Jakymczuk i Anetą Kamińską

Z radością informujemy, że 15 marca o godz. 18.30 w Ukraińskim Domu odbędzie się spotkanie ze znaną ukraińską poetką Lubow Jakymczuk oraz tłumaczką Anetą Kamińską wokół świeżo wydanego po polsku jednego z najważniejszych tomików poetyckich o wojnie na wschodzie Ukrainy – „Morele Donbasu”.

„W poezji niby nie jest ważne, czy opisuje prawdziwe czy wymyślone wydarzenia, przeżyte czy udawane uczucia. Ważne jest to, czy wiersze się bronią. Wiersze Luby Jakymczuk – i dobre, i prawdziwe – nie tylko się bronią, one wręcz atakują, chwytają za gardło i nie puszczają. I gdybym miała wskazać najlepsze i najważniejsze teksty poetyckie, które powstały o wojnie na wschodzie Ukrainy, wskazałabym właśnie te wiersze.”

Aneta Kamińska
(fragment posłowia)

LUBOW JAKYMCZUK (ur. 1985) jest poetką i krytykiem literackim. Urodziła się w Pierwomajsku, obecnie mieszka w Kijowie. Studiowała filologię ukraińską na Uniwersytecie Łuhańskim i Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Autorka tomiku poezji „jak MODA” (Lwów 2009). Do jej tekstów powstał jazzowy projekt „Zabawki Afrodyty”.

ANETA KAMIŃSKA (ur. 1976) – poetka i tłumaczka poezji ukraińskiej. Urodziła się w Szczebrzeszynie, pochodzi z Zamościa, mieszka w Warszawie. Skończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje jako metodyczka i lektorka języka polskiego dla cudzoziemców. Autorka tomików: Wiersze zdyszane (2000), zapisz zmiany (2004) oraz czary i mary (hipertekst) (2007; wersja internetowa: www.czary-i-mary.pl). Wydała wybór przekładów wierszy Nazara Honczara Gdybym (2007; przekład wspólnie z Andrijem Porytką), Hałyny Tkaczuk Ja ta inszi krasuni/ Ja i inne piękności (2011), Chrystii Wenhryniuk Dowhi oczi/ Długie oczy (2013) oraz trzy autorskie antologie: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska (2011), 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska (2012) oraz Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy (2014). Współredaktorka i współtłumaczka antologii Portret kobiecy w odwróconej perspektywie. 12 poetek z Czech, Słowenii i Ukrainy (2013). Stypendystka Ministra Kultury (2008, 2013).

Rozmowę o pisaniu wierszy na temat wojny na wschodzie Ukrainy oraz o trudnościach w tłumaczeniu i w odbiorze poezji ukraińskiej w Polsce poprowadzi Sasha Iwaniuk.

*Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

Strona wydarzenia na facebook