START UP: dobra komunikacja i relacje międzyludzkie w wymiarze lokalnym i regionalnym

Fundacja Nasz Wybór zaprasza na spotknie pt. START UP: dobra komunikacja i relacje międzyludzkie w wymiarze lokalnym i regionalnym, które odbędzie się 27 czerwca 2018 roku o godz. 18:00 w Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Neofilologii UW, Ul. Dobra 55 (Coworking Czytelnia IG).

Każdy udany business od dużej korporacji do działalności jednoosobowej niemożliwy jest bez sprawnie działającej komunikacji – relacji ze współpracownikami, partnerami, inwestorami, klientami. Każde z tych obszarów relacji międzyludzkich ma wpływ na rozwój i kształtowanie biznesu. Na spotkaniu poznamy konkretne realne historie przedsiębiorców, którzy tworzą własne start-upy w kraju innym niż kraj pochodzenia, wykorzystują w swoich przedsięwzięciach perspektywy wielokulturowe. Podczas spotkania dowiemy się czy tego rodzaju doświadczenie pomaga w budowaniu relacji z partnerami, czy ma wpływ na strategię zdobywania klientów, oraz czy przyciąga inwestorów. Poznamy różne programy i inicjatywy wsparcia przedsiębiorców, zaprezentowane przez przedstawicieli organizacji i instytucji, wspierających rozwój przedsiębiorczości w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym – Centrum Przedsiębiorczości „Smolna”, Fundacji Tax Care, Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego.

Plan spotkania:

18:00-18:10 – Wprowadzenie, krótka prezentacja projektu „Migrant Entrepreneurs in V4 countries: Regional Dimensions of Startup Cooperation”

18:10-18:30 – Zaproszony speaker Pablo Campos (Węgry) – założyciel PABLOSLAM BT, pochodzi z Chile, dłuższy czas mieszkał i pracował w Wenezueli. Obecnie mieszka i rozwija swój start-up w Budapeszcie.

18:30-19:00 – lokalne i regionalne programy i projekty wsparcia przedsiębiorczości w Polsce

19:00-19:30 – Dyskusja

Spotkanie w j. polskim i angielskim.

Wstęp wolny

Spotkanie jest zorganizowane przy współpracy z Centrum Przedsiębiorczości „Smolna”, Fundacją Tax Care, Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizator: Fundacja Nasz Wybór przy współpracy z Subjective Values Foundation (Węgry), The Human Rights League (Słowacja) oraz Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z.s. (Czechy).

The meeting is organized in the frames of the project „Migrant Entrepreneurs in V4 countries: Regional Dimensions of Startup Cooperation”. The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.