SWIETO WSTAWIENNICTWA BOGÓRODZICY

Z okazji Dnia Obrońców Ukrainy badaliśmy genezę swięta.