Ukraina. Rozmowa z Izą Chruślińską

Zapraszamy do Ukraińskiego Domu 14 lutego o 18.00 na spotkanie Klub Literacki PO SĄSIEDZKU wokół książki „Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej” z udziałem jej współautorki Izabella Chruślińska.

Jedna czy wiele Ukrain? Demokracja czy oligarchia? Ukraińskie rodowody i ukraińskie tożsamości. Ukraina wobec Rosji i wobec Polski, wobec świata i Europy. Ukraińska Powstańcza Armia i Armia Czerwona. Donieck i Lwów. Lwów etniczny i symboliczny, polski Wołyń i zagłada Żydów. Te kluczowe dylematy i dramaty nowoczesnej Ukrainy stanowią oś pasjonujących i odważnych rozmów, jakie Iza Chruślińska przeprowadziła z Jarosławem Hrycakiem.

Izabella Chruślińska – polska publicystka, zaangażowana w dialog i współpracę polsko-ukraińską, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i L’Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu, współpracująca z periodykiem: Przegląd Polityczny oraz kijowskim środowiskiem wydawnictwa Duch i Litera, autorką publikacji książkowych: „Panie, to Ty otworzysz usta moje”. Josyf Zisels w rozmowach z Izą Chruślińską” (2017), Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej (2009; ukraińskie wyd. 2018-Rozmovy pro Ukrayinu), Była raz Kultura (1994, 2003) oraz współautorką (razem z Piotrem Tymą) książek Wiele twarzy Ukrainy (2005), Diałohy porozuminnia. Ukrajinsko-jewrejsky wzajemyny (Kyjiv, 2011). Laureatka nagrody „Za odwagę intelektualną” przyznawaną przez lwowską kapitułę środowiska „JJ”.

Klub Literacki PO SĄSIEDZKU powstał w celu przybliżenia dialogu i porozumienia między Polakami a ich wschodnimi sąsiadami poprzez literaturę. W ramach spotkań Klubu czytamy i omawiamy książki dotyczące wschodu Europy: reportaże, książki historyczne, podróżnicze oraz powieści. Wychodzimy z założenia, że dobra literatura potrafi walczyć ze stereotypami, przeciwstawia się propagandzie oraz pomaga zobaczyć istotę rzeczy. Dobre książki ułatwiają dialog i sprzyjają porozumieniu, nie cieszą się z niesprawiedliwości, lecz współweselą się z prawdą 🙂

Wszystkie spotkania są bezpłatne, odbywają się w języku polskim w otwartej, przyjaznej atmosferze. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy!