W CIELE. Yaryna Movchan. Wernisaż wystawy

Zapraszamy na wystawę indywidualną Yaryny Movchan „W CIELE”

Wernisaż: piątek 20 grudnia 2019 r. godz.19:00 – 21:00
ul. Zamenhofa 1, Warszawa
Wystawa czynna: 20.2.2019 -20.01.2020

Yaryna Movchan jest artystką osobną. Choć znamienne dla jej sztuki stało się doświadczenie ikony, stworzyła ona własny język plastyczny, wręcz bio-graficzny. W ciele bowiem prowadzimy życie emocjonalne, intelektualne, psychiczne, duchowe. Wszystko czego doświadczamy zapisane zostaje w ciele. I to ciało (szczególnie ludzka twarz) jest miejscem epifanii życia. „Życie objawiło się – pisze Jan Teolog. Myśmy je widzieli i o nim świadczymy” (1J 1,2). To życie obecne w Ojcu staje się naszym życiem, najbardziej prywatną bio-grafią. Piękne, kobiece, poetyckie świadectwo składa Yaryna Movchan.
o. Tomasz Biłka

YARYNA MOVCHAN (1982) Absolwentka Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych (2006). Zyje i pracuje we Lwowie. Prace znajduja sie w zbiorach prywatnych w Ukrainie i Polsce. Wystawy zbiorowe w Ukrainie i poza jej granicami od 2007 roku Wystawy indywidualne: 2012 – ″Człowiek i drzewo″, Bekerej ″Bułeczki Wiedeńskie″, Lwów 2017 – “ Przenikanie “ galeria “Zielona kanapa”, Lwów, Ukraina 2019 – “Immersion” galeria “Zielona kanapa”, Lwów, Ukraina.