Wiele twarzy Ukrainy (spotkanie z I. Chruślińską oraz P. Tymą)

Zapraszamy na kolejne spotkanie Klub Literacki PO SĄSIEDZKU wokół znakomitej książki „Wiele twarzy Ukrainy”, które odbędzie się 28 marca o 18.00.

W książce dominuje omawianie problemów historycznych oraz ich wpływu na bieżącą politykę i stan nastrojów społecznych. Stąd mocno ,,zhistoryzowany” zestaw rozmówców – jest wśród nich dwunastu zawodowych historyków (gdyby przyjąć kryterium wykształcenia, będzie ich jeszcze więcej) oraz kilku uczestników podziemia zbrojnego z lat 40. i 50., a także ruchu dysydenckiego. Trudno się temu dziwić, skoro przeszłość naznaczała w decydujący sposób postrzeganie Ukraińców i Ukrainy przez Polaków. To z tego powodu w obu naszych państwach wymienionym wydarzeniom towarzyszyły wielkie emocje. Autorzy ,,Wielu twarzy Ukrainy” uznali, że dla zrozumienia procesów zachodzących u naszych południowo-wschodnich sąsiadów najważniejsze jest poznanie opinii samych Ukraińców.

źródło opisu: www.merlin.pl