Wspólne oglądanie meczu w Ukraińskim Domu

Wspólnie oglądamy mecze Euro 2016 w Ukraińskim Domu