Zapraszamy na szkolenie pracodawców zatrudniających cudzoziemców z poza krajów Unii Europejskiej


Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
* Szkolenie będzie uwzględniać zmiany w procedurze zatrudniania cudzoziemców które nastąpią po 1 stycznia 2018 roku według zmian w polskim prawie (zmiany w ustawie o cudzoziemcach oraz zmiany w niektórych innych ustawach o pracy)
 Legalizacja pracy cudzoziemca, czyli obowiązki pracodawcy pod czas zatrudniania cudzoziemców z poza krajów Unii Europejskiej:
 jakie dokumenty uprawniają cudzoziemca do podjęcia pracy w Polsce;
 jak wygląda procedura podjęcia pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz jakie zmiany nastąpią w danej procedurze po 1 stycznia 2018 roku;
 jak wygląda procedura podjęcia pracy na podstawie zezwolenia na pracę oraz jakie zmiany nastąpią w danej procedurze po 1 stycznia 2018 roku;
 na jakie rodzaje są podzielone zezwolenia na pracę;
 kto z cudzoziemców zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
 jakie są obowiązki pracodawcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę;
 ruch bezwizowy a praca;
 jakie konsekwencje grożą pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców.
 Legalizacja pobytu cudzoziemca:
 jakie są podstawy dla legalizacji pobytu cudzoziemca;
 jakie są rodzaje zezwoleń na pobyt;
 jak wygląda procedura legalizacji pobytu cudzoziemca;
 jednolita procedura uzyskania zezwolenia na pracę oraz pobyt wraz ze zmianami w polskim prawie po 1 stycznia 2018 roku;
 jakie są obowiązki pracodawcy w procedurze uzyskania zezwolenia na pobyt na podstawie pracy.
W trakcie szkolenia odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące tematu.
Szkolenie odbędzie się 19 grudnia 2017 roku.
Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00. W czasie szkolenia uwzględnione są przerwy na kawę oraz lunch.
Miejsce szkolenia: Ukraiński Dom W Warszawie ,ul. Zamenhofa 1
Opłata: 490 zł za jedną osobę oddelegowaną, przy 2 osobach 450 zł, przy oddelegowaniu 3-4 osób 390 zł.

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf01uBOTGIMO3OF97Fr9WWHeAEEMELxUQkPa4jreSwz_lv7PQ/viewform