zbiórkę pieniędzy na pomoc represjonowanym, dla rodzin aresztowanych i zatrzymanych na Białorusi

W Mińsku zatrzymanosetki osób. Jeszcze przed 25 marca – ponad sto aresztowano, ponad 300 zatrzymano, skazano na grzywny.
Fundacja Białoruski Dom (w Warszawie) ogłasza zbiórkę pieniędzy na pomoc represjonowanym, dla rodzin aresztowanych i zatrzymanych.
Nr konta IBAN PL 03 1160 2202 0000 0002 4468 1407
SWIFT: BIGBPLPW
Tytuł wpłaty musi wyglądać koniecznie tak: „darowizna na cele statutowe – pomoc represjonowanym”.