Jakie zmiany czekają Ukraińców w Polsce od 1 lipca?

Od 1 lipca 2024 roku wchodzą w życie zmiany w specustawie O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Rozumiemy, że może to rodzić wiele pytań i wątpliwości. W związku z tym zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć nowe przepisy.

Informacje na tej stronie będą regularnie aktualizowane zgodnie z nowymi danymi i wyjaśnieniami od rządu. Chcemy, abyście mogli łatwo je zrozumieć, dlatego staramy się je przedstawiać w sposób jak najbardziej zrozumiały.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt, dzwoniąc na naszą infolinię: +48 727 805 764

Zapraszamy do naszego Centrum Wsparcia w Warszawie, przy ul. Generała Andersa 29.

Zapisy na konsultacje online są dostępne pod tym linkiem:

Wszystkie usługi są bezpłatne. Jesteśmy, aby służyć Państwu pomocą.

Czy wsparcie 40+ będzie nadal dostępne dla tych, którzy goszczą obywateli Ukrainy?

Program 40+ nie będzie dostępny od 1 lipca 2024 r.

Gdzie mogę ubiegać się o bezpłatne mieszkanie w ramach statusu UKR, jeśli należę do kategorii osób, które mogą mieszkać w miejscach zbiorowego zakwaterowania?

Należy skontaktować się z infolinią urzędu wojewódzkiego zgodnie z miejscem zamieszkania.

Jaki będzie koszt życia w miejscu zbiorowego zakwaterowania?

Przez pierwsze 120 dni, od momentu pierwszego wjazdu do Polski, zakwaterowanie może być bezpłatne. Po tym okresie, jeżeli nie należysz do grupy szczególnie wrażliwej, opłata wyniesie 50% kosztów pomocy, jednak nie więcej niż 40 zł dziennie. Po 180 dniach opłata wzrośnie do 75%, ale nie przekroczy 60 zł dziennie. W przypadku małoletnich, na których są pobierane świadczenie pieniężne (np. 800+) opłata będzie wynosiła 15 zł za osobę dziennie.

Jaka kategoria osób może mieszkać bezpłatnie w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania?

Osoby posiadające polskie orzeczenie o niepełnosprawności I i II stopnia. Kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni powyżej 65 roku życia. Kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dziecko do 1 roku życia. Osoby, które zostały zwolnione z odpłatności za pisemną zgodą wojewody, ze względu na ich trudną sytuację życiową.

Czym są ośrodki zbiorowego zakwaterowania od wojewody?

Ośrodki zbiorowego zakwaterowania to miejsca, które zapewniają tymczasowe zakwaterowanie grupie osób (co najmniej 10 osób) i posiadają podpisaną umowę z lokalnym samorządem wojewódzkim.

Czy PESEL ze statusem UKR będzie dostępny dla obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Polski po 1 lipca 2024 roku?

Tak, PESEL ze statusem UKR będzie dostępny. Będzie można go uzyskać przy pierwszym wjeździe do Polski, wznowić w przypadku jego utraty i uzyskać ponownie, jeśli przerwa w pobycie będzie dłuższa niż 30 dni.

Co należy zrobić, aby otrzymać PESEL UKR?

Po przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej należy niezwłocznie skontaktować się z dowolnym urzędem rejonowym miasta lub miejscowości.

Co powinienem zrobić, jeśli utraciłem status UKR z powodu okoliczności pozostających poza moją kontrolą?

Jeśli utraciłeś status UKR z powodu okoliczności, na które nie miałeś wpływu, powinieneś przede wszystkim dowiedzieć się, jakie były przyczyny anulowania Twojego statusu. Najczęściej jest to spowodowane nieprawidłową rejestracją przekroczenia granicy. Aby przywrócić swój status, powinieneś napisać pismo do służby granicznej, w której przekroczyłeś granicę, z prośbą o odpowiednią rejestrację Twojego wjazdu na terytorium Polski.

Kto musi zaktualizować swoje dane PESEL w ciągu 60 dni od 01.07.2024?

Osoby, które otrzymały PESEL ze statusem UKR na podstawie paszportu wewnętrznego, nieaktualnego paszportu zagranicznego, aktu urodzenia lub innych dokumentów, a obecnie posiadają ważny paszport obywatela Ukrainy na wyjazd za granicę, powinny zaktualizować swoje dane w bazie PESEL.

Czy możliwe jest ponowne uzyskanie statusu UKR, jeśli przeprowadziłeś się na Ukrainę i przebywałeś tam przez rok lub dwa?

Tak, możesz ubiegać się o ponowne nabycie statusu. Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

Co powinienem zrobić, jeśli otrzymam kartę pobytu lub kartę CUKR, ale moje dzieci nie ukończyły 13 lat, mają status UKR i nie mogą ubiegać się o kartę CUKR, jak powinienem z nimi podróżować, gdy stracę dostęp do dokumentu diia.pl?

Obecnie aktualizujemy informacje i czekamy na oficjalne komunikaty ze strony polskiego rządu. Jak tylko otrzymamy aktualizację, natychmiast dodamy odpowiedź. Dziękujemy za zrozumienie.

Czy Urząd Gminy może odebrać mi status UKR?

Od 1 lipca 2024 r. pracownicy Urzędu Gminy będą mogli cofnąć status UKR.

Przygotowanie dokumentów do karty CUKR, jak długo trwa jej wydanie?

Zaplanowano, że możliwość ubiegania się o tę kartę będzie możliwa od początku 2025 r. Zgodnie z ustawą karta zostanie wydana w ciągu 90 dni. Czekamy na oficjalne komunikaty ze strony polskiego rządu.

W jaki sposób czas pobytu na podstawie nowej karty CUKR będzie brany pod uwagę przed uzyskaniem zezwolenia długoterminowego rezydenta UE w przyszłości?

Obecnie aktualizujemy informacje i czekamy na oficjalne komunikaty ze strony polskiego rządu. Jak tylko otrzymamy aktualizację, natychmiast dodamy odpowiedź. Dziękujemy za zrozumienie.

Czy dzieci mogą uczyć się zdalnie w ukraińskiej szkole i przebywać w Polsce? Czy dostaną 800+?

Tak, ale jest tu kilka kwestii.

1 lipca 2024 r. wejdą w życie zmiany w specjalnej ustawie „O pomocy obywatelom Ukrainy”, łączące wypłaty pomocy społecznej „Rodzina 800+” i „Dobry Start” z uczęszczaniem ukraińskich dzieci do polskich szkół (dotyczy tylko dzieci o statusie UKR)

Sam przepis wejdzie w życie dopiero w przyszłym roku. Wynika to z faktu, że wnioski do ZUS o „800+” na nowy okres karencji składane są od 1 lutego do 30 czerwca i zaplanowane są na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. 

W związku z tym ci Ukraińcy, którzy już złożyli wniosek o 800+ lub zrobią to do 30 czerwca i otrzymają pozytywną decyzję z ZUS, otrzymają pomoc finansową do maja przyszłego roku. 

Nie wiadomo jednak jeszcze, czy Ukraińcy ze statusem UKR, którzy złożą wniosek do ZUS po 1 lipca 2024 r., a przed 31 maja 2025 r., będą musieli przedstawić dowód, że ich dziecko uczy się w polskiej szkole.

Jednocześnie od 1 czerwca 2025 r. pomoc społeczna „Rodzina 800+” i „Dobry Start” będzie świadczona tylko wtedy, gdy dziecko spełnia obowiązek szkolny.

Czym jest system SIO i dlaczego ważne jest, aby Twoje dziecko było w nim zarejestrowane?

System Informacji Oświatowej (SIO). Jest to scentralizowany system zawierający informacje o wszystkich uczniach uczęszczających do polskich placówek oświatowych (szkół).

Zgodnie z nowymi zmianami w ustawie specjalnej, świadczenia socjalne Rodzina 800+ i Dobry Start będą wypłacane, jeśli informacje o dziecku są dostępne w tym systemie.

Czy uczęszczanie wyłącznie do szkoły ukraińskiej uważa się za wypełnienie obowiązku szkolnego?

Nie, uczęszczanie wyłącznie do szkoły ukraińskiej nie będzie uważane za przestrzeganie obowiązku szkolnego. Dziecko musi uczęszczać do szkoły będącej częścią polskiego systemu oświaty.

Czy uzależnienie świadczeń 800+ od obowiązków szkolnych dotyczy wszystkich obywateli Ukrainy?

Nie, te warunki dotyczą tylko dzieci, które są objęte ochroną czasową i posiadają numer PESEL UKR.

Czy karta CUKR zapewni dostęp do świadczeń wychowawczych 800+?

Jeżeli na karcie będzie umieszczona adnotacja „Dostęp do rynku pracy”, to nie powinno być problemów z otrzymaniem tych świadczeń socjalnych.

Czy świadczenia z tytułu niepełnosprawności (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) zostaną automatycznie przedłużone?

Nie, nie będzie automatycznego przedłużenia. Od 1 lipca 2024 r. można złożyć wniosek, aby otrzymać te płatności.

Czy obywatele Ukrainy powinni wymieniać ukraińskie prawa jazdy na polskie?

Od 1 stycznia 2024 r. Ukraińcy zobowiązani są składać dokumenty w celu wymiany prawa jazdy na polskie.

Każda złotówka ma znaczenie!

Jeśli ta informacja była przydatna, możesz wesprzeć działania Ukraińskiego Domu, abyśmy mogli kontynuować naszą pracę.