Klub Ukraińskich Kobiet

O projekcie

Klub Ukraińskich Kobiet to projekt działający od maja 2014 roku na rzecz edukacji, integracji ukraińskiej społeczności i kultywowania kultury ukraińskiej w Polsce. Klub prowadzi regularne warsztaty, spotkania, koncerty, organizuje akcje charytatywne i społeczno-kulturalne. Klub jest otwarty na przedstawicieli różnych narodowości i grup wiekowych.

Czym zajmuje się Klub Ukraińskich Kobiet?

Nasze działania

Warsztaty

Spotkania warsztatowe mają charakter otwarty. Zapraszamy do udziału zarówno Ukrainki, jak i przedstawicielki innych krajów, w tym Polski. W trakcie warsztatów, zarówno same Ukrainki, jak i uczestniczące w nich Polki mają okazję do zapoznania się z ukraińską kuchnią, specyfiką białego śpiewu, literaturą, rękodziełem.

Spotkania

Organizujemy spotkania z różnego rodzaju gośćmi i ekspertami. Są to: kobiety aktywne w swoich środowiskach lokalnych, psychologowie, doradcy zawodowi, przedstawiciele „niebieskiej linii”, prawnicy. Spotkania mają charakter otwarty.

Szkolenia

Nasze szkolenia mają wyłącznie charakter warsztatowy. Po to, aby wiedza uzyskana w ich trakcie mogła być bez problemów zastosowana w praktyce. Zdobywamy umiejętności praktyczne, uczymy się, jak planować różnego rodzaju wydarzenia, przygotować budżet, przetwarzać pomysły w miniprojekty i wdrażać je w życie.

Imprezy integracyjne

Chcemy umożliwić uczestniczkom zajęć Klubu samodzielne zorganizowanie imprez integracyjnych dla imigrantów i obywateli polskich. Niektóre święta ukraińskie są bowiem obecne również w polskiej tradycji, jednak sposób świętowania jest różny, a to może być interesujące dla członków społeczeństwa przyjmującego. Jednocześnie przygotowanie tego rodzaju imprezy umożliwi sprawdzenie w praktyce, jak wiedza przekazana podczas szkoleń i warsztatów przekłada się na konkretne działania.

Sukces w realizacji takiego przedsięwzięcia powinien być bodźcem i zachętą do dalszych (już samodzielnych) działań.