Centrum Wsparcia

Oferujemy pomoc w różnych obszarach

Infolinia

Udzielamy potrzebującym szerokiej i wszechstronnej informacji dotyczącej życia w Polsce, legalnego pobytu i pracy.

Punkt konsultacyjny

Udzielamy potrzebującym szerokiej i wszechstronnej informacji dotyczącej legalnego pobytu, pracy w Polsce, różnych spraw urzędowych oraz ogólnych porad.

Kwaterunek

Łączymy osoby udostępniające kwaterunek bezpłatnie lub za dopłatą rządową w modelu „solidarnościowym”, czyli osoba/rodzina – osobie/rodzinie. Osoby o szczególnych potrzebach, najbardziej narażone na konsekwencje uchodźstwa, wspieramy dzięki programowi partnerskiemu z organizacją HiAS i Airbnb. Łącznie udało nam się pomóc w ten sposób już ponad 12 000 osób.
Zgłoś się do nas, jeśli potrzebujesz pomocy lub możesz pomóc w znalezieniu kwaterunku!

Wolontariat

Wspieramy Ukrainki i Ukraińców od pierwszego dnia eskalacji wojny.
Pomogliśmy dziesiątkom tysięcy osób. Trudno wymienić liczbę miejsc i inicjatyw,
które razem wsparliśmy. Pomagaliśmy w punktach na dworcach, w miejscach pobytu, tłumaczyliśmy wizyty u lekarzy, tłumaczyliśmy spotkania w szkole czy warsztaty dla dzieci.

Zaangażuj się w nasze działania pomocowe i wspieraj nas w naszych projektach i działaniach!

Wspierane przez:  

German Federal Foreign Office
Norwegian Refugee Council