“DIVERSITY IN POLITICAL PARTIES, ORGANIZATION AND REPRESENTATION” – 2012/2013

Międzynarodowy projekt badawczy realizowany w Polsce przez Uczelnię Łazarskiego. Głównym celem projektu było zapoczątkowanie, ocena i wsparcie procesów rozwoju różnorodności (diversity development), w głównych partiach politycznych państw członkowskich UE, uwzględniającej etniczne zróżnicowanie społeczeństw.

Projekt miał za zadanie podniesienie świadomości i rozwój praktycznych narzędzi służących promowaniu rozwoju różnorodności w partiach politycznych szczególnie na poziomie narodowym. Ponadto przyczynić się miał do wzmocnienia szans na partycypację obywateli państw trzecich w partiach politycznych, ponieważ poprawa możliwości ich udziału w partiach politycznych była i jest kluczowa dla podniesienia wpływu, jaki mają na procesy decyzyjne.

Projekt miał również za zadanie podnieść pozycję obywateli państw trzecich w systemie demokratycznym. Fundacja „Nasz Wybór” jest partnerem ze strony organizacji migrantów i jest zaangażowana w badania jako ekspert, dyskutant podczas warsztatów oraz recenzent.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich