Useful links

Najważniejsze linki w jednym miejscu!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenia pieniężne, sposoby złożenia wniosków i formularzy. Infolinia ZUS w języku ukraińskim 22-444-02-55 (8.00–18.00)
ZUS

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Oficjalne informacje o sposobach legalizacji pobytu w Polsce
MUW

Narodowy Fundusz Zdrowia

Podstawowe informacje dla pacjenta Całodobowa infolinia 800 190 590
NFZ

Straż Graniczna

Oficjalne informacje o zasadach przekroczenia granicy
SG

Państwowa Inspekcja Pracy

Organ kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Jednym z zadań PIP jest kontrolowanie legalności zatrudnienia. Infolinia w języku ukraińskim +48 22 111 35 88
PIP