O Fundacji

Witaj w naszym Ukraińskim Domu!
W sercu ukraińskiej społeczności w Polsce.

Poznaj naszą historię

Początki naszej działalności

Początki działalności Ukraińskiego Domu sięgają 2004 r., jednego z kluczowych momentów w budowaniu ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego – Pomarańczowej Rewolucji. Duch ukraińskiej pokojowej rewolucji jednoczył ludzi w całej Europie, a w szczególności łączył Ukraińców mieszkających za granicą. Polacy, mający za sobą doświadczenie ruchu solidarnościowego wspierali (i nadal wspierają) Ukrainę w działaniu na rzecz demokratyzacji państwa i dążeniu do bycia częścią Europejskiej Wspólnoty. Na skutek opisanych wyżej wydarzeń grupa polsko-ukraińskich przyjaciół w Warszawie postanowiła działać na rzecz wsparcia migrantów przyjeżdżających do Polski.

W 2009 r. grupa działaczy została oficjalnie zarejestrowana jako Fundacja „Nasz Wybór”. Od 2014 r. aktywiści prowadzą Ukraiński Dom w Warszawie. Od tego czasu zespół fundacji wkłada ogrom wysiłku, by tworzyć miejsce, gdzie cudzoziemcy, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy, mogą czuć się jak w domu. Zostało tu zorganizowanych wiele projektów informacyjno-edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych i działań rzeczniczych, mających na celu wsparcie migrantów i uchodźców w Polsce. Jesienią 2022 r. Fundacja „Nasz Wybór” zmieniła nazwę na Fundacja Ukraiński Dom.

Nasza misja

Głównym celem Ukraińskiego Domu jest pomoc i wsparcie społeczności ukraińskiej w Polsce poprzez działania informacyjne, edukacyjne i kulturalne. Dbamy o sprawną i łatwą integrację cudzoziemców z polską społecznością, nie zapominając jednocześnie o ukraińskiej tożsamości. Podejmujemy szereg działań, mających na celu szerzenie kultury ukraińskiej, wspieramy rozwój kontaktów oświatowych, ekonomicznych i politycznych między Polską i Ukrainą. Upowszechniamy wartości demokratyczne i wspieramy budowanie świadomości społeczeństwa obywatelskiego.

W obliczu eskalacji wojny
w Ukrainie

Działalność i rozwój Ukraińskiego Domu znacząco przyspieszyli po 24 lutego 2022 r. na skutek eskalacji rosyjskiej agresji na Ukrainę. W krótkim czasie do Polski przyjechały setki tysięcy Ukraińców_ek, którzy potrzebowali natychmiastowego wsparcia i pomocy. Fundacja zaczęła działania na większą skalę, a z organizacji zajmującej się prawami migrantów przekształciliśmy się w centrum kryzysowe, oferujące różnorodne wsparcie. Z małego (dziesięcioosobowego) zespołu zmieniliśmy się w organizację zatrudniającą ok. 200 osób.

Działalność społeczno-kulturalna Ukraińskiego Domu

Fundacja systematycznie organizuje wydarzenia kulturalne, mające na celu szerzenie kultury ukraińskiej, wspieranie rozwoju kontaktów oświatowych, ekonomicznych i politycznych między Polską i Ukrainą. Inicjuje również spotkania eksperckie i działania rzecznicze, które mają na celu zwiększenie efektywności działań na rzecz ukraińskich migrantów w Polsce.

Ukraiński Dom 

Centrum Wsparcia 

ul. gen. W. Andersa 29

Działania mające na celu wsparcie społeczności ukraińskiej realizujemy na ul. gen. W. Andersa 29, gdzie znajduje się nasz stacjonarny punkt konsultacyjny.

Ukraiński Dom  

Centrum Spotkań 

ul. L. Zamenhofa 1

Ukraiński Dom na ul. L. Zamenhofa 1 funkcjonuje teraz jako Centrum Spotkań, gdzie odbywają się liczne spotkania, umożliwiające wymianę myśli i wzmacniające dialog polsko-ukraiński. Organizujemy różnorodne wydarzenia: prezentacje, koncerty, konferencje, dyskusje, wernisaże wystaw, wieczory integracyjne oraz spotkania autorskie.