Zostaw opinię

Fundacja „Ukraiński Dom”, w trosce o jakość i odpowiedni sposób niesienia pomocy, zaprasza do podzielenia się opinią na temat naszej działalności.

Wyrażenie opinii jest dobrowolne, ale w imieniu Ukraińskiego Domu zachęcamy do udzielenia nam informacji zwrotnej dotyczącej organizacji i przebiegu prowadzonych przez nas działań.

Zapewniamy możliwość przekazania informacji zwrotnych, sugestii, skarg i wątpliwości w sposób bezpieczny, poufny, przejrzysty i dostępny. Umożliwi to nam reagowanie na nieprawidłowości oraz wprowadzanie wszelkich niezbędnych zmian.

Celem naszej fundacji jest działanie zgodne z zasadami pomocy humanitarnej, wdrożyliśmy standardowe procedury operacyjne, w tym regulację: Mechanizm Informacji Zwrotnej. Celem tego dokumentu jest umożliwienie udzielenia informacji zwrotnej wszystkim Beneficjentom, członkom zespołu fundacji, Partnerom oraz osobom postronnym.

Pragniemy zapewnić bezpieczeństwo i efektywną pomoc Odbiorcom naszych działań!

Zebrane informacje pomogą nam organizować działania w sposób odpowiadający potrzebom naszych Beneficjentów.

Prosimy o wypełnienie ankiety na temat naszej działalności.

Ankieta dostępna jest w języku ukraińskim i w języku polskim. 

Ankietę można wypełnić anonimowo.

Zostaw Opinię

Za wszelkie uwagi, sugestie, skargi, a także pochwały, bardzo dziękujemy!