Library

Przyjdź do nas i wypożycz książkę!
ul. Zamenhofa 1 Warszawa

Ukraińska biblioteka w Polsce

O projekcie

Biblioteka została otwarta w kwietniu 2022 r. Pomysł jej zorganizowania powstał jako odpowiedź na liczne prośby Ukraińców, którzy szukali możliwości dotarcia w Warszawie do źródła książek w ich ojczystym języku.

Podstawą kolekcji był mały podręczny księgozbiór fundacji Ukraiński Dom. Od czasu uruchomienia biblioteki liczba książek w zbiorach podwoiła się. Wiele publikacji zostało podarowanych przez wolontariuszy i współpracowników Ukraińskiego Domu. Ponadto udało się dokonać znacznego zakupu książek w wydawnictwach ukraińskich. W bibliotece znajduje się obecnie prawie 3000 tytułów, z czego ponad połowa to literatura piękna w języku ukraińskim. Obecnie biblioteka działa wyłącznie w trybie wypożyczalni. Otwarcie czytelni stacjonarnej planowane jest na jesień 2022 roku.