Schools

Szkoła sobotnia

Sobotnia Szkoła Ukraińska w Warszawie – to szkoła dla Ukraińców, gdzie można nauczyć się języka ukraińskiego, historii Ukrainy, jej kultury i geografii.

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji

Historia szkoły

Mamy zaszczyt kontynuować prawie 90. letnią historię szkolnictwa ukraińskiego w stolicу Polski. 15 listopada 1929 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny w Dziecięcej Szkole Ukraińskiej stworzonej przez emigrantów ukraińskich – twórców Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Szkoła dzisiaj

Zajęcia dla dzieci z Ukrainy

Dla obywateli Ukrainy zajęcia odbywają się w soboty: dla dzieci w wieku przedszkolnym – w Klubiku Dziecięcym Rukawyczka przy Domu Ukraińskim, dla starszych uczniów – w budynku Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie.

SzkoUA

Ukraińska Szkoła w Warszawie dla dzieci z ukraińskich rodzin uchodźczych

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji

Historia szkoły

W kwietniu 2022 r. z inicjatywy Ukraińskiego Domu i Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie przy wsparciu Polskiej Fundacji Szkolnej oraz Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, a także we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy i organizacji Save the Children powstała Warszawska Ukraińska Szkoła (SzkoUA). W błyskawicznym tempie został znaleziony budynek dla szkoły oraz zrekrutowano personel nauczycielski, a także uczniów z ukraińskich uchodźczych rodzin. W ten sposób dzieci dostały szansę ukończenia roku szkolnego zgodnie z ukraińskim systemem edukacyjnym w SzkoUA na warszawskiej Ochocie.

Misja

Naszym głównym zadaniem jest zorganizowanie dostępu do nauki dla dzieci z Ukrainy w bezpiecznym i twórczym otoczeniu. Szczególnie istotne jest wsparcie emocjonalne i psychologiczne naszych uczniów i uczennic, którzy zostali wyrwani ze swojego naturalnego środowiska i doświadczyli wojny. Ze względu na niepewność towarzyszącą wojnie, naszym celem jest również kontynuacja ukraińskiego programu szkolnego w ojczystym języku uczniów. Jednocześnie naszym obowiązkiem jest zapewnienie im właściwego zaaklimatyzowania się w nowym państwie. SzkoUA dba również o integrację ukraińskich dzieci z polskim społeczeństwem.

Szkoła dzisiaj

SzkoUA kontynuuje swoją działalność w roku szkolnym 2022/2023. Obecnie do ukraińskiej szkoły na ul. Grójeckiej 128A uczęszcza 270 dzieci z rodzin uchodźczych. SzkoUA posiada jedną klasę na każdym z 11 poziomów (lat) szkolenia w ukraińskim systemie edukacji. Dyrektorka SzkoUA i większość nauczycieli są również uchodźcami z Ukrainy. Wspólne doświadczenie wojny tworzy niezwykłą atmosferę między uczniami i nauczycielami, pomaga w procesie adaptacji i buduje poczucie bezpieczeństwa u dzieci.

SzkoUA działa zgodnie z ukraińskim systemem edukacji, co pozwala uczniom ukończyć dany etap edukacji i kompleksowo przepracować materiał w zakresie przeznaczonym dla odpowiednich roczników. W SzkoUA uczymy również języka polskiego i organizujemy wycieczki edukacyjno-kulturalne, tak by dzieci mogły poznać kulturę Polski i płynnie dostosowywać się do otaczających je nowych warunków.

Lato

Latem 2022 r. Ukraiński Dom i KIK, angażując nauczycieli SzkoUA i jej uczniów (jak również dzieci z rodzin uchodźczych z Ukrainy spoza SzkoUA), wspólnie zorganizowali szereg inicjatyw. Między innymi była to akcja Lato w mieście – cykl tygodniowych półkolonii z programem dziennych aktywności na terenie miasta i poza nim (w Warszawie i w Bielsku Podlaskim). Organizowaliśmy też obozy wyjazdowe, np. nad morzem (w Stegnie), w górach (w Małym Cichym i Rabce-Zdrój), kajakowe i ekologiczne.

We współpracy z przedstawicielami mniejszości ukraińskiej na Podlasiu zorganizowaliśmy obóz wokalno-choreograficzny w Rozłogach. W sumie ponad 1000 dzieci z rodzin uchodźczych wzięło udział w naszych aktywnościach, a ich zachwytom nie było końca.

Na następne lato planujemy kolejne wydarzenia.

Kontakty i zapisy

https://www.vshkolu.edu.pl/
facebook.com/SzkoUA
[email protected]
ul. Grójecka 128A, 02-383 Warszawa
+48 733 200 128