EUROPEAN INTEGRATION FORUM – 2010/2014

Przedstawiciele Fundacji „Nasz Wybór” w latach 2010-2014 uczestniczyli w pracach Europejskiego Forum Integracyjnego, organizowanych i koordynowanych przez Komisję Europejską wspólnie z Europejskim Komitetem do Spraw Społecznych i Gospodarczych.

Spotkania Forum odbywały się w Brukseli dwa razy do roku. Europejskie Forum Integracyjne było platformą dialogu na temat integracji migrantów, pozwalało organizacjom społeczeństwa obywatelskiego prezentować poglądy na temat integracji migrantów oraz dyskutować nad wyzwaniami i priorytetami polityki integracyjnej z przedstawicielami instytucji Europejskich.

Lista uczestników tego Forum reprezentujących Polskę każdorazowo zatwierdzana była przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Fundacja „Nasz Wybór” była jedną z dwóch organizacji reprezentujących Polskę w pracach Forum.