“HELP CENTER FOR FOREIGNERS II”

Celem projektu jest zapewnienie kompleksowej pomocy i doradztwa cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce w celu ich integracji z polskim społeczeństwem oraz uwrażliwienie społeczeństwa przyjmującego na różne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce.

Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Ocalenie z Warszawy, a Fundacja „Nasz wybór” jest partnerem przedsięwzięcia.

Termin realizacji: od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r.

W ramach projektu w Ukraińskim Domu w Warszawie świadczone są usługi tzw. pierwszej linii, czyli poradnictwa podstawowego:

  • pomoc integracyjna – tłumaczenie różnic kulturowych, realiów życia w Polsce, polskich przepisów i procedur;
  • pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy;
  • pomoc w szukaniu mieszkań;
  • pomoc w szukaniu pracy;
  • pomoc w zapisie dzieci do szkół i przedszkoli;
  • pomoc w tłumaczeniu krótkich dokumentów;
  • wsparcie emocjonalne.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.