HELP CENTER FOR FOREIGNERS III

Czas trwania projektu: 01.12.2019 – 30.11.2021

Projekt realizowany z dotacji M. St. Warszawy

Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Ocalenie z Warszawy.

Projekt polega na zapewnieniu kompleksowej pomocy i doradztwa cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce w celu ich integracji z polskim społeczeństwem oraz uwrażliwienie społeczeństwa przyjmującego na różne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce.

W ramach projektu w Ukraińskim Domu w Warszawie działa punkt konsultacyjny dla migrantów oraz ogólnopolska infolinia, gdzie świadczone są usługi poradnictwa podstawowego:

  • pomoc integracyjna – tłumaczenie różnic kulturowych, realiów życia w Polsce, polskich przepisów i procedur
  • pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy
  • pomoc w szukaniu mieszkań
  • pomoc w szukaniu pracy
  • pomoc w zapisie dzieci do szkół i przedszkoli
  • pomoc w tłumaczeniu krótkich dokumentów
  • wsparcie emocjonalne