PROJECT “CPC 2.0.” – 2015/2017

Projekt CPC 2.0.” realizowany we współpracy z Fundacją Ocalenie z Warszawy oraz z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z Gdańska. Fundacja „Nasz wybór” była partnerem tego projektu.

Projekt realizowany od 1 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

Celem projektu jest zapewnienie kompleksowej pomocy i doradztwa cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce w celu ich integracji z polskim społeczeństwem oraz uwrażliwienie społeczeństwa przyjmującego na różne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce.

W ramach projektu w Ukraińskim Domu w Warszawie świadczone są usługi tzw. pierwszej linii, czyli poradnictwa podstawowego:

  • pomoc integracyjna – tłumaczenie różnic kulturowych, realiów życia w Polsce, polskich przepisów i procedur;
  • pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy;
  • pomoc w szukaniu mieszkań;
  • pomoc w szukaniu pracy;
  • pomoc w zapisie dzieci do szkół i przedszkoli;
  • pomoc w tłumaczeniu krótkich dokumentów;
  • wsparcie emocjonalne.

Projekt CPC 2.0. (numer projektu: 75/2-2015/FAMI) jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej: „Bezpieczna przystań” oraz przez Miasto Stołeczne Warszawa.