PROJECT “POLES, UKRAINIANS, JEWS – HISTORY AND PRESENT” – 2016/17

Fundacja „Nasz Wybór” jest partnerem projektu edukacyjnego „Polacy, Ukraińcy, Żydzi – historia i współczesność”.
Projekt jest realizowany wspólnie z POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich. W jego ramach zaplanowano cykl wykładów na temat polsko – ukraińsko – żydowskiej historii oraz wzajemnych relacji.