Marriage by foreigners in Poland and residence documents on this basis. Information meeting

Fundacja “Nasz Wybór” zaprasza na spotkanie informacyjne dla migrantów na temat “Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemców w Polsce i dokumenty pobytowe na tej podstawie”, które odbędzie się 21 października 2021 o 18.00 w Ukraińskim Domu w Warszawie.

Rejestracja: naciśnij tutaj.

Na spotkaniu dowiesz się o:

–  zawarcie małżeństwa na terytorium Polski między cudzoziemcem a obywatelem polskim;
– uznanie małżeństwa zawartego poza terytorium Polski;
– karta pobytu na podstawie małżeństwa z obywatelem polskim;
– pobyt stały i obywatelstwo na podstawie małżeństwa;
– karta pobytu na podstawie małżeństwa z cudzoziemcem.

Spotkanie poprowadzi Oleksandra Pustova, pracowniczka Punktu Konsultacyjnego dla Migrantów.

Język spotkania: ukraiński.

Ukraiński Dom w Warszawie, ul. Zamenhofa 1.

Zapraszamy!

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Zobacz inne wydarzenia