FORUM EKSPERCKIE „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ MIGRANTÓW Z UKRAINY W POLSCE” – 2014 UKR

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiedzy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce oraz przedstawicielami podmiotów, które odgrywają istotną rolę w procesie integracji migrantów w społeczeństwie przyjmującym.

Termin realizacji: 28-30.11.2014 r.

Lider projektu: Fundacja „Nasz wybór”

W dwudniowym spotkaniu zorganizowanym w Warszawie wzięło udział ponad 50 przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Krajowej Platformie Współpracy z całej Polski oraz innych organizacji i instytucji na co dzień pracujący z imigrantami z Ukrainy. Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy eksperckiej, wymiany doświadczeń oraz opracowania wspólnej koncepcji rozwoju współpracy pomiędzy zaproszonymi organizacjami. Było też doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą poszczególnych organizacji i nawiązania współpracy.

W ramach Forum odbyła się także prezentacja działalności poszczególnych organizacji, co miało znaczenie w planowaniu przyszłych działań na rzecz tej grupy imigrantów.

Zakres projektu – projekt o zasięgu ogólnopolskim.

W ramach projektu realizowanego przez IOM Warszawa – „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej