Представницька діяльність

Активісти та працівники Фонду «Український дім» вважають представницьку діяльність у Польщі за один із ключових напрямків. Ми активно творимо соціокультурний дискурс на тему міграційної політики, представляємо українську громаду та буваємо її голосом перед представниками владних структур.

Міграційна політика Польщі – основні напрямки та принципи

В умовах відсутності міграційної політики польського уряду Фонд, разом з іншими членами Консорціуму неурядових організацій на користь мігрантів та мігранток, є співавтором проєкт «Міграційна політика Польщі – основні напрямки та принципи».
Пропонована нами міграційна політика спирається на два фундаментальні принципи:
А. Наголошувати й нагадувати про значення людської гідності, яка є основою всіх прав та повинна бути дороговказом для діяльності державних установ, заснованих з метою забезпечення захисту і відповідної підтримки всім прибуваючим на територію Польщі незалежно від їхньої національності.
Б. Зміцнення почуття солідарності польок та поляків з іншими людьми та будова спільноти всіх осіб, що проживають на території Польщі незалежно від їхнього юридичного статусу, національності та інших особистих рис.

Proponowana przez nas polityka migracyjna opiera się na dwóch fundamentalnych założeniach:

  1. Podkreślanie i przypominanie znaczenia godności ludzkiej, która jest podstawą wszelkich praw oraz która powinna przyświecać działaniom instytucji publicznych, powołanych do zapewnienia ochrony i odpowiedniego wsparcia wszystkim osobom przebywającym na terenie Polski, niezależnie od ich narodowości.
  2. Wzmacnianie poczucia solidarności Polek i Polaków z innymi ludźmi oraz budowanie wspólnoty wszystkich osób, które mieszkają na terytorium Polski, niezależnie od ich statusu prawnego, narodowości czy innych cech osobistych.

Відозва про солідарну допомогу

Спільно з Об’єднанням українців у Польщі ми виступили з відозвою, дякуючи Польщі та полякам за допомогу, надану біженцям у зв’язку з ескалацією війни. Водночас ми звернулися до влади, щоб підтримку отримали усі біженці незалежно від раси, релігії чи національності.

100 днів від агресії Росії проти України. Список викликів для Польщі.

Разом з Консорціумом неурядових організацій на користь мігрантів та мігранток ми опрацювали список найбільших викликів для Польщі, зв’язаних з тим, що минуло 100 днів з моменту ескалації війни в Україні.