Gazeta i portal „Nasz Wybir” UKR

Prowadzimy aktywną działalność informacyjną.

Od 2011 r. prowadzimy ukraińsko-polski portal www.naszwybir.pl, a do końca 2021 r.
wydawaliśmy miesięcznik „Nasz Wybir”. Przez te 10 lat portal był uzupełnieniem miesięcznika, a obecnie jest głównym źródłem informacji, jakie przygotowujemy i przekazujemy ukraińskim migrantom.

Publikujemy tu informacje dotyczące integracji i legalizacji, ochrony praw imigrantów, informacje istotne dla życia w Polsce.

Miesięcznik „Nasz Wybir” był bezpłatny i skierowany przede wszystkim do osób nie mających dostępu do Internetu lub nie potrafiących z niego korzystać. Był dystrybuowany do ponad 80 miejsc w całej Polsce.

Bariera językowa oraz problem z dotarciem do zrozumiałej (klarownej i podanej w przystępnej formie) informacji, dotyczącej funkcjonowania w Polsce, jest jedną z kluczowych przeszkód w procesie integracji cudzoziemców ze społeczeństwem przyjmującym. Nasze działania informacyjne w języku ukraińskim stanowią odpowiedź na zaspokojenie obu tych potrzeb. Uzupełnieniem i rozwinięciem informacji, publikowanych w miesięczniku i na portalu, są poradniki wydawane przez Fundację, poświęcone konkretnym zagadnieniom: legalizacji pobytu, pracy, edukacji, ochronie praw pracowniczych.

Nasze publikacje wysyłamy do ponad 80 starannie dobranych miejsc w Polsce. Potrzeby odbiorców są na bieżąco monitorowane. Gazeta wysyłana była również do mniejszych miejscowości, ponieważ zależało nam na tym, aby dotrzeć również do migrantów poza dużymi ośrodkami.