„IMIGRANCI O WYSOKICH KWALIFIKACJACH NA POLSKIM RYNKU PRACY. BADANIE SPOŁECZNE” – 2014/2015 UKR

Projekt zrealizowany wspólnie z Fundacją Instytut Ekonomicznych i Społecznych Ekspertyz na przełomie 2014-do marca 2015 roku.

Celem projektu było: 

  1. Dostarczenie wiedzy o sytuacji na rynku pracy imigrantów posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności zbadanie funkcjonowania w praktyce regulacji prawnych dających preferencje w dostępie do polskiego rynku pracy absolwentom polskich wyższych uczelni.
  2. Ujawnienie barier utrudniających integrację imigrantów poprzez rynek pracy. W szczególności barier związanych ze społecznym wizerunkiem imigrantów jako pracowników i pracodawców.
  3. Wsparcie imigrantów będących absolwentami wyższych uczelni (polskich i zagranicznych) w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i ambicjom.

W ramach projektu przeprowadzone zostało kompleksowe badanie społeczne dotyczące sytuacji imigrantów edukacyjnych z krajów trzecich, tj. absolwentów polskich wyższych uczelni pochodzących z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Główna uwaga została udzielona najliczniejszym grupom imigrantów edukacyjnych, zdobywającym wykształcenie zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

Raport z badań