„KLUB UKRAIŃSKICH KOBIET” – 2014/2015 UKR

Projekt zrealizowany przez Fundację i współfinansowany z programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego przez Fundusze EOG w okresie 1.05.2014 – 31.10.2015.

Celem projektu było zwiększenie aktywności imigrantek z Ukrainy i włączenie ich do życia społecznego poprzez utworzenie grupy imigrantek wyposażonych w wiedzę i kwalifikacje umożliwiające kontynuację działań na rzecz własnej społeczności.

Dzięki realizacji projektu 50 imigrantek z Ukrainy mieszkających w Warszawie nabyło nowe kompetencje oraz rozpoczęło stałą aktywną działalność na rzecz swojej społeczności w ramach Klubu Ukraińskich Kobiet. Rezultatem realizacji projektu jest stworzenie grupy przeszkolonych i aktywnych imigrantek, które będą miały wiedzę i kwalifikacje, by kontynuować w przyszłości działania na rzecz ww. wykluczonej grupy imigrantek.

Działania obejmowały regularne spotkania poświęcone różnym tematom, czyli spotkania tematyczne, wyjścia kulturalne, spotkania organizacyjne, informacyjne i okolicznościowe (w sumie 43), warsztaty kulinarne (9), rękodzielnicze (22), treningi w zakresie rozwoju osobistego (7). Uczestniczki projektu wzięły udział w szkoleniach przygotowujących do samodzielnego prowadzenia Klubu, dotyczących m.in. planowania działań, zarządzania zespołem, zarządzania czasem, fundraisingu (8).

Odbyły się również trzy wizyty studyjne – do Krakowa, Orońska i Dubiażyna, podczas których poznano działania trzech organizacji o podobnym profilu. Członkinie Klubu zainicjowały działalność zespołu muzycznego „Kalyna”, który w czasie trwania projektu wystąpił 17 razy, oraz zorganizowały 11 imprez integracyjnych. Profil Klubu na Facebooku polubiło ponad 1300 osób.

Głównymi beneficjentkami projektu było 50 imigrantek z Ukrainy mieszkających w Warszawie aktywnie zaangażowanych w działania Klubu Ukraińskich Kobiet oraz w sumie 1236 osób, które wzięły udział w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez Klub.

W ramach projektu wyremontowano i wyposażono nową siedzibę Klubu, co pozwoliło na jego dalsze funkcjonowanie po zakończeniu realizacji projektu. Zespół Fundacji oraz jej współpracownicy uczestniczyli w 7 szkoleniach specjalnie dopasowanych do potrzeb organizacji (m.in. w zakresie programowania, zarządzania organizacją, pozyskiwania środków, współpracy z mediami, prowadzenia zajęć dla dzieci), dzięki czemu usprawniono działania Fundacji. Podczas wizyty studyjnej do Pragi zespół Fundacji podzielił się doświadczeniami z organizacjami pracującymi z migrantami oraz z ukraińskimi inicjatywami działającymi w Czechach. Wizyta stanowiła źródło inspiracji dla zespołu oraz zapoczątkowała współpracę z nowymi organizacjami.

Projekt Klub Ukraińskich Kobiet – profil Klubu na Facebook’u.