PROJEKT „MNIEJSZOŚCI WYSZEHRADZKIE W ROKU 2025” – 2015/2016 UKR

Projekt był zrealizowany przez Fundację „Nasz Wybór” w partnerstwie z organizacją „People in Need” (Słowacja) i finansowany przez Fundusz Wyszehradzki.
Był to projekt skierowany do studentów pierwszych lat uczelni oraz młodzieży na przygotowanie materiału prasowego na temat mniejszości w krajach Wyszehradzkich do 2025 roku.

W ramach projektu zorganizowano Konkurs na materiały dziennikarskie dotyczące ogólnej sytuacji mniejszości i migrantów w krajach wyszehradzkich lub jednego z trzech obszarów tematycznych: zatrudnienie, mieszkalnictwo oraz edukacja. Zadaniem konkursu było porównanie współczesnej sytuacji mniejszości oraz migrantów w poszczególnych krajach czwórki Wyszehradzkiej z wizją ich sytuacji w przyszłości w roku 2025.

Zorganizowany był też konkurs na udział w szkoleniu dziennikarskim w Bratysławie (Słowacja) w 2016 roku wraz z uczestnikami z innych krajów Wyszehradzkiej czwórki (Węgry, Czechy i Słowacja).

Rezultatem konkursu i szkolenia była publikacja „Visegrad Minorities in 2025”, w którym zostały opublikowane prace uczestników projektu.